Informacje o parafii

Adres
Górzno 157
08-404 Górzno

Księża pracujący w parafii
Ks. Prałat Jerzy Kalinka Proboszcz
Ks. mgr Mariusz Nejranowski Wikariusz

Dane kontaktowe
Proboszcz
tel: (25) 681-22-93