Historia Parafii

DZIEJE PARAFII GÓRZNO

 

Parafia powstała w północnowschodniej części ziemi stężyckiej ówczesnego województwa sandomierskiego. Została erygowana w 1485r. przez biskupa krakowskiego Jana z Rzeszowa na prośbę ówczesnych właścicieli Górzna – Mikołaja i Elżbiety Kośmierzowskich. W tamtym czasie parafia należała do archidiakonatu radomskiego diecezji krakowskiej.

Według zapisków księgi dochodów diecezji krakowskiej z 1529r., kościół parafialny w Górznie był pod wezwaniem św. Katarzyny.

W 1598r. dziedzice Górzna – bracia Jan, Bartłomiej i Erazm Gorzyńscy – nadali dziesięciny ze swoich dóbr plebanowi górzeńskiemu. Parafia przez wiele lat rozrastała się dzięki dziesięcinom z gruntów chłopskich.

W 1781r. w skład parafii wchodziło 10 wiosek: Górzno wyższe i niższe, Mierzączka, Reducin, Chęciny, Łąki, Samorządki, Wólka Ostrożeńska, Chotynia, Śliz i Kobyla Wola. Parafia liczyła wówczas ok. 1500 wiernych, a na jej terenie mieszkało również 10 desydentów (Lutrów) oraz bliżej nieokreślona liczba Żydów.

Data konsekracji kościoła drewnianego p.w. Jana Chrzciciela jest nieznana. 10 lipca 1783r. biskup Kajetan Sołtyk, ordynariusz diecezji krakowskiej, położył kamień węgielny nowego kościoła parafialnego. Nabożeństwa zaczęto odprawiać w nowym kościele od 18 listopada 1787r.

W 1808r. biskup Wojciech Skarszewski konsekrował nowy kościół parafialny w Górznie p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Piotra w Okowach. Według opisu z 1869r. parafia posiadała m.in. 14 chorągwi procesyjnych, 5 kap, 23 ornaty i 10 alb. Uroczystości odpustowe obchodzono: w święto NMP Różańcowej, św. Jana Chrzciciela, św. Piotra w Okowach i w święto Niepokalanego Poczęcia NMP. Na zabudowania plebańskie składały się: plebania, wikariat, organistówka, dom szpitalny, stodoła, spichlerz, wozownia i drewutnia. Kościół przetrwał do 1907r., jednak był za mały na potrzeby parafii. Ówczesny proboszcz ks. Słonecki rozpoczął prace związane z budową, jednak nie zostały one ukończone ze względu na pogarszające się warunki pracy duszpasterskiej. Dopiero w latach 1919-1921 budowę dokończył ks. Stanisław Kiebasiński.

24 czerwca 1921r. biskup Henryk Przeździecki konsekrował kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, a następnie tegoż i następnego dnia bierzmował 1226 parafian. Rok później erygowano Drogę Krzyżową z masy chemicznej.

W okresie II Rzeczypospolitej w kościele wykonano wiele prac remontowych. Na czas II wojny światowej ukryte zostały dwa dzwony oraz złota monstrancja, które po zakończonych działaniach wojennych powróciły do kościoła.

W styczniu 1986r. parafia przeżywała podniosłą uroczystość nawiedzenia parafii przez Matkę Boską Częstochowską w kopii cudownego obrazu Jasnogórskiego.

31 października 1996r. parafię Górzno objął ks. Eugeniusz Rola, który był proboszczem do 2014r.

Obecnie proboszczem parafii jest ks. prałat Jerzy Kalinka. Parafia należy do diecezji siedleckiej, dekanat Garwolin, liczy blisko 5 tyś wiernych. Terytorium parafii obejmuje Górzno, Chęciny, Chotynię, Gąsów, Józefów, Kobylą Wolę, Łąki, Mierżączkę, Piaski, Potaszniki, Reducin, Samorządki oraz Wólkę Ostrożeńską.

 

 

Źródło:

Gnat-Wieteska Z.: „Dzieje parafii Górzno 1485-2008”. Opracowała Anita Łysiak