Chrzest

Informacje o udzielaniu Sakramentu Chrztu Świętego.

1. Celebracja Sakramentu Chrztu Św. od października 2022r. odbywa się w II i IV niedzielę danego miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 12.00.

2.Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych chcące ochrzcić swoje dzieci prosimy o rozmową z ks. Proboszczem lub ks. Wikariuszem .

3. Zamiar ochrzczenia dziecka należy zgłaszać odpowiednio wcześniej w zakrystii po Mszy św. lub w godzinach pracy kancelarii. Podczas zgłaszania należy pobrać deklarację dla rodziców dziecka. Deklarację należy przynieść uzupełnioną w tygodniu poprzedzającym chrzest w godzinach   Pn-Pt: 17.30-18.00.  Istnieje również możliwość pobrania deklaracji z linku poniżej.

4.Rodzice oraz rodzice chrzestni powinni przygotować się poprzez uczestnictwo w katechezach chrzcielnych.

5.Rodziców i chrzestnych zapraszamy do Kancelarii Parafialnej w tygodniu poprzedzającym chrzest (od poniedziałku do piątku w godzinach 17.30-18.00) w celu złożenia podpisów w księdze chrztów. Rodzice są zobowiązani do przedstawienia odpisu aktu urodzenia dziecka, potwierdzenia uczestnictwa w katechezach chrzcielnych.

6.Rodzice chrzestni przedstawiają zaświadczenie z parafii ich zamieszkania o uznaniu ich za godnych pełnienia tego zadania lub potwierdzenie uczestnictwa w katechezach chrzcielnych w przypadku naszych parafian.

7.Chrzestnym może zostać osoba ochrzczona, bierzmowana, praktykująca. W związku z tym chrzestnym nie może być osoba żyjąca tylko w związku cywilnym bądź konkubinacie.

8.Osobom które podejmują się godności rodziców chrzestnych w innych parafiach wydajemy odpowiednie zaświadczenia w kancelarii parafialnej ( Pn- Pt po Mszy św. wieczorowej) po okazaniu potwierdzenia uczestnictwa w katechezach chrzcielnych.

9. Katechezy chrzcielne są głoszone 2 razy w roku. O terminach informujemy w ogłoszeniach parafialnych. Termin katechez:
KATECHEZA 1 – 20.11.2022
KATECHEZA 2 – 27.11.2022
KATECHEZA 3 – 04.12.2022

KATECHEZY CHRZCIELNE W PAR. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W GARWOLINIE (KLIKNIJ TUTAJ)

DEKLARACJA DO POBRANIA