Chrzest

Informacje o udzielaniu Sakramentu Chrztu Świętego.

1. Celebracja Sakramentu Chrztu Św. odbywa się zwykle w II niedzielę danego miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 12.00. W zależności od potrzeb duszpasterskich Ks. Proboszcz może wyznaczyć inną niedzielę.

2.Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych chcące ochrzcić swoje dzieci prosimy o rozmową z ks. Proboszczem lub ks. Wikariuszem .

3.Zachęcamy by zgłaszać zamiar ochrzczenia dziecka odpowiednio wcześniej w zakrystii po Mszy św. lub w godzinach pracy kancelarii.

4.Rodzice oraz rodzice chrzestni powinni przygotować się poprzez uczestnictwo w katechezach chrzcielnych.

5.Rodziców i chrzestnych zapraszamy do Kancelarii Parafialnej w wyznaczonym terminie w celu sporządzenia zapisu w Księdze Chrzcielnej. ( zwykle sobota przed II niedzielą o godzinie 9.00) Rodzice są zobowiązani do przedstawienia odpisu aktu urodzenia dziecka, potwierdzenia uczestnictwa w katechezach chrzcielnych.

6.Rodzice chrzestni przedstawiają zaświadczenie z parafii ich zamieszkania o uznaniu ich za godnych pełnienia tego zadania lub potwierdzenie uczestnictwa w katechezach chrzcielnych w przypadku naszych parafian.

7.Chrzestnym może zostać osoba ochrzczona, bierzmowana, praktykująca. W związku z tym chrzestnym nie może być osoba żyjąca tylko w związku cywilnym bądź konkubinacie.

8.Osobom które podejmują się godności rodziców chrzestnych w innych parafiach wydajemy odpowiednie zaświadczenia w kancelarii parafialnej ( Pn- Pt po Mszy św. wieczorowej) po okazaniu potwierdzenia uczestnictwa w katechezach chrzcielnych.

9. Katechezy chrzcielne są głoszone 2 razy w roku. O terminach informujemy w ogłoszeniach parafialnych.