Bierzmowanie

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWANIA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA KLASY VII, VIII I SZKOŁA ŚREDNIA

Sakrament bierzmowania może przyjąć osoba ochrzczona i wierząca w Boga, praktykująca wiarę systematycznie (niedzielna Eucharystia, Spowiedź, Komunia święta, codzienna modlitwa, udział w rekolekcjach itp.), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach formacyjnych.

Elementami przygotowania są:
przygotowanie w rodzinie (modlitwa rodzinna, kształtowanie odpowiednich postaw moralnych)
przygotowanie w szkole (lekcje religii)
przygotowanie w parafii (liturgia oraz spotkania dla kandydatów)

Obecność na niedzielnej Eucharystii jest obowiązkowa! Każdy kandydat pragnący przystąpić do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej powinien rozumieć jej znaczenie dla życia chrześcijańskiego.

Kandydata obowiązuje systematyczny i zaangażowany udział w katechezie szkolnej. Wiążąca również będzie opinia katechety.

Ocena zachowania kandydata w szkole powinna być co najmniej poprawna. Brak właściwego świadectwa chrześcijańskiego życia nie tylko w parafii, ale także w szkole, rodzinie czy na ulicy oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok. Nieodpowiednie zachowanie podczas spotkań (rozmowy, śmiech, przepychanie, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) będzie odczytywane jako niedojrzałość kandydata. Będzie on wówczas zmuszony opuścić zgromadzenie, a jego opuszczenie zostanie potraktowane jako nieusprawiedliwiona nieobecność.

Źródłem przygotowania intelektualnego kandydatów jest przede wszystkim Pismo Święte i Katechizm(do nabycia w Kancelarii parafialnej). Wiedza na temat sakramentu bierzmowania, znajomość pytań katechizmowych i pacierza oraz lektura Ewangelii według św. Łukasza będzie sprawdzana podczas rozmów cząstkowych.

Ponieważ bierzmowanie pozostaje w ścisłym związku z sakramentem Chrztu św. i jest jego pogłębieniem, dlatego też kandydat nie wybiera sobie nowego imienia, ale poznaje życiorys i naśladuje w życiu swojego świętego Patrona, którego imię nosi. Jeżeli zaś nie ma świętego Patrona, wówczas może wybrać nowe imię, po konsultacji z księdzem.

Świadkiem w czasie udzielania sakramentu bierzmowania powinien być rodzic chrzestny tej samej płci, co kandydat. Świadkami nie mogą być rodzice bierzmowanego. W żadnym wypadku nie może tej funkcji pełnić kolega czy koleżanka! Nie może tej funkcji pełnić również osoba, która nie może przystąpić do spowiedzi św.


INFORMACJE DLA KANDYDATÓW KLAS VIII I SZKOŁY ŚREDNIEJ

Informacje podstawowe:
1. Sakrament bierzmowania będzie miał miejsce 9.03.2023 (czwartek) o godz. 17.00. Udzieli go ks. bp Henryk Tomasik- biskup senior diecezji radomskiej.

2. Od 28.02(wtorek) do 8.03 (środa) rozpoczynamy modlitewne przygotowanie do bierzmowania: o godz. 17.00 Msza Św; po niej nowenna do Ducha Św.

3. Próby rozpoczynamy od 28.02 bezpośrednio po nowennie.

4. Świadkiem do bierzmowania są w pierwszej kolejności rodzice chrzestni (do chłopaków ojcowie chrzestni; do dziewczyn matki chrzestne. W sytuacji kiedy chrzestny nie może być u chłopaka, to może być chrzestna. Analogicznie również u dziewczyn).

5. Tam, gdzie chrzestni nie mogą być świadkami, może nim być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego ( chrzest, bierzmowanie, eucharystia), ukończyła 16 rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

6. WAŻNE: PROSZĘ WYBRAĆ TAKICH CHRZESTNYCH CZY INNYCH ŚWIADKÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO SPOWIEDZI I PRZYJMĄ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ.

7. ŚWIADKAMI DO BIERZMOWANIA NIE MOGĄ BYĆ RODZICE!

8. Spowiedź dla kandydatów, ich rodziców i świadków do bierzmowania we wtorek 7.03.2023 o godz. 16.00. Zachęcam do spowiedzi również wcześniej w inne dni przed Mszą Św. w godz. 16.30-16.55

9. Na próbach będę zbierał powyższą kwotę oraz zapisywał waszych świadków.

10. Składka 70zł ( jeżeli ktoś nie może takiej złożyć to proszę o kontakt ze mną).

11. Strój na uroczystość bierzmowania ma być elegancki, a zarazem godny miejsca świętego jakim jest kościół (panowie wskazane garnitury)

KAŻDE ZALICZENIE ROZPOCZNIE SIĘ OD ZNAJOMOŚCI MODLITW PACIERZOWYCH ORAZ TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH. ZAKRES MODLITW PACIERZOWYCH:

OJCZE NASZ
ZDROWAŚ MARYJO
SKŁAD APOSTOLSKI
10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH
2 PRZYKAZANIA MIŁOŚCI
5 PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
GŁÓWNE PRAWDY WIARY
5 WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY
7 SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH
UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO DUSZY I CIAŁA
AKTY (WIARY, NADZIEI, MIŁOŚCI, ŻALU)
7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO
ANIELE BOŻY
POD TWOJĄ OBRONĘINFORMACJE DLA KANDYDATÓW KLAS VII

PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ DLA KANDYDATÓW. KANDYDACI NA POSZCZEGÓLNE SPOTKANIA MAJĄ PRZECZYTAĆ ODPOWIEDNIE ROZDZIAŁY EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA :

19.11.2022 GODZ. 9.00 (ROZDZIAŁ 1-2)
17.12.2022 GODZ. 9.00 (ROZDZIAŁ 3-4)