Spotkanie osób duchownych i konsekrowanych pochodzących z parafii św. Jana Chrzciciela w Górznie.

W niedzielę 30 sierpnia ks. kan. Eugeniusz Rola zorganizował spotkanie osób duchownych i konsekrowanych pochodzących z parafii św. Jana Chrzciciela w Górznie. Dziękowaliśmy we wspólnocie parafialnej za te powołania, modliliśmy się o nowe, liczne i święte a dla zmarłych prosiliśmy o życie wieczne. Zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe tablice oraz publikacje ks. Kanonika.