KOMUNIKAT Wydziału Duszpasterstwa Kurii Siedleckiej

W nawiązaniu do Listu Ojca Świętego do wszystkich wiernych na maj 2020 r. i przedstawionych w nim propozycji modlitewnych związanych z kultem maryjnym, proszę by do tradycyjnych „nabożeństw majowych” celebrowanych w kościołach, kaplicach czy gronie rodzinnym włączyć jeden dziesiątek różańca oraz jedną z dwóch modlitw przekazanych przez Papieża, którą w łączności z nim można odmawiać na zakończenie modlitwy różańcowej (tekst znajduje się w załączniku nr 1).

Przypominam również, że Uroczystość Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski tradycyjnie obchodzona 3 maja, ze względu na przypadającą tego dnia niedzielę wielkanocną, zostaje przesunięta na sobotę 2 maja. W niedzielę 3 maja należy główną Mszę św. odprawić w intencji Ojczyzny. Po zakończonej zaś tej Eucharystii odmówić wraz z wiernymi „Akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski”, który tego samego dnia na Jasnej Górze Biskupi polscy odmówią w intencji naszej Ojczyzny (tekst znajduje się w załączniku nr 2).

W odpowiedzi na Apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski proszę, by sanktuariach, parafiach, domach zakonnych i rodzinach włączyć się w wytrwałą i żarliwą modlitwę błagalną o deszcz.

Mając na uwadze liczne pytania kierowane do Kurii Siedleckiej informuję, iż w pierwszym dniu maja – który przypada w piątek – kierując się zachętą Rady Stałej KEP Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda nie udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na terenie naszej Diecezji.


Z wyrazami szacunku, in Christo

ks. Jerzy Duda

Wydział Duszpasterstwa Kurii Siedleckiej

http://podlasie24.pl/upl/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-1_.pdf

http://podlasie24.pl/upl/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-2_.pdf