Życzenia Wielkanocne

Błogosławiona radość pustego grobu staje  się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym . Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją i pokojem.  Niech utwierdza wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywda i zranionych grzechem. Niech ten wyjątkowy czas będzie pełen radości oraz wzajemnej życzliwości.