Roraty 2018

W sobotę 8 grudnia, podczas Mszy św. „roratniej” poświęcone zostały medaliki, które będą nosiły dzieci przygotowujące się do I Komunii św. Po roratach dzieci wraz ze swymi rodzicami i opiekunami spotkały się przy śniadaniu w salce parafialnej.