”Błogosławiony bądź polski Kapłanie, Jezusa Chrystusa naśladowanie „

              W dniach 28-29 kwietnia w Gnieźnie, w łączności z dorocznym odpustem Św. Wojciecha i 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, pod przewodnictwem legata papieskiego kard. Vincenta Nicholsa, Prymasa Anglii i Walii odbyły się obchody jubileuszu 600-lecia prymasostwa w Polsce.  Prymas Anglii i Walii, ustanowiony przez Ojca Świętego Franciszka papieskim legatem na uroczystości  zakończenia jubileuszu 600-lecia prymasostwa w Polsce, przewodniczył sumie odpustowej koncelebrowanej przez biskupów z Polski i zagranicy na Placu św. Wojciecha  w Gnieźnie. Podczas Mszy św. Prymas Polski abp Wojciech Polak wręczył księgi Pisma Świętego przedstawicielom młodzieży archidiecezji gnieźnieńskiej, harcerzom i młodym z Civitas Christiana, a nuncjusz apostolski w Polsce poświęcił i nałożył krzyże misyjne 25 misjonarzom – księżom, zakonnikom i siostrom zakonnym i osobom świeckim, którzy niebawem wyjadą do pracy misyjnej w najdalsze zakątki świata. Misjonarze pochodzą z 16 polskich archidiecezji i diecezji. Jednym z nich był  ks. Paweł  Wysokiński  były wikariusz a obecnie rezydent naszej parafii.             
             W  uroczystości  uczestniczyła 30-osobowa grupa pielgrzymów z naszej parafii. Swoją obecnością wyrazili oni wdzięczność Księdzu Pawłowi za pracę, piękne dzieła  i posługę w naszej parafii , która  zaowocowała pasterskim błogosławieństwem do pracy misyjnej. Jest to znak miłości Boga do każdego człowieka, a równocześnie znak posłania przez Kościół, by tą miłością dzielić się z ludźmi na całym świecie.           
             Krzyż misyjny będzie odtąd towarzyszył misjonarzom wszędzie, dokądkolwiek zostaną posłani. Będzie on mobilizacją w chwilach zwątpienia, umocnieniem i nadzieją w trudnościach, znakiem zwycięstwa w cierpieniach. Będzie równocześnie przypominał, że misjonarz nigdy nie jest sam, ale Zmartwychwstały Chrystus jest z nim zawsze i wszędzie, a my  możemy wspierać  ich duchowo  oraz modlitwą misyjną.

M.O. -uczestniczka pielgrzymki